Viskozite

Yol Yapıları | 404 kez okunmuş | Yorum yapın

Bir akışkanın, iç sürtünmelerinden dolayı, harekete karşı direnç göstermesini sağlayan özelliği ve bu özelliğin kabul edilmiş bir metoda göre tayin edilen nümerik değeridir.

Akışkanlığa karşı dayanım.Yorum alanı.